Інтеграція з доменною структурою Windows

Інтеграція з доменною структурою Windows дозволяє однозначно визначити, під обліковим записом якого користувача і з якого комп'ютера відправляється інформація по e-mail, ICQ або Skype незалежно від використовуваного поштового ящика, номера ICQ або аккаунта. У разі відправки пошти через Web-інтерфейс, при аналізі спілкування користувачів у форумах, блогах і соціальних мережах така інтеграція є особливо актуальною, так як в даному випадку це єдина можливість визначити, хто з працівників відправив інформацію. Завдяки цьому можна робити зріз активності як окремих співробітників, так і цілих підрозділів.

Розмежування прав доступу

Для реалізації політик інформаційної безпеки, у системи моніторингу перехоплюваної інформації має бути реалізовано розмежування прав доступу до даних. Завдяки інтеграції з доменною структурою Windows «Контур інформаційної безпеки» дозволяє:

  • Постійно або тимчасово виключати з моніторингу ряд доменних користувачів.
  • Розмежовувати права доступу офіцерів безпеки таким чином, щоб кожен з них мав доступ тільки до тієї інформації, яка має безпосереднє відношення до закріплених за ним відділів.
  • Розмежування прав доступу на видачу інформації про інциденти, пов'язані з порушенням політик безпеки.
  • Розмежування прав доступу на видачу інформації пошукового запиту за певними критеріями.