14 переваг продуктів компанії SearchInform

Контур інформаційної безпеки компанії SearchInform розроблений з урахуванням специфіки роботи великих компаній і має ряд переваг:

 1. Простота впровадження
  Програмний комплекс SearchInform можна проінсталювати всього за кілька годин. Клієнт може обійтися силами своїх IT-фахівців. У цій ситуації відпадає необхідність надавати внутрішні документи компанії співробітникам компанії-розробника.


 2. Збереження існуючої структури локальної мережі
  Впровадження системи не впливає на функціонування існуючих інформаційних систем всередині компанії.


 3. Комплексність рішення
  Дозволяє контролювати всі канали витоку інформації, а багатокомпонентна структура дозволяє вибрати тільки необхідні модулі.


 4. Єдине рішення, яке дозволяє найбільш повно контролювати інформацію, яка передається через Skype (голосові і текстові повідомлення, файли)


 5. Контроль ноутбуків
  Дозволяє виявити витік інформації через ноутбуки, що використовуються співробітниками поза корпоративної мережі (наприклад, вдома або у відрядженнях).


 6. Повна інтеграція з доменною структурою Windows


 7. Функція «пошук схожих»
  Дозволяє власними силами швидко і гнучко налаштувати систему оповіщення, не звертаючись для цього до сторонніх фахівців. При цьому для ефективного захисту конфіденційних даних необхідні мінімальні трудовитрати на аналіз інформаційних потоків.


 8. Відстеження і візуалізація зв'язків між співробітниками
  Можна регулярно виявляти і аналізувати зв'язки співробітників один з одним та з зовнішніми адресатами для більш зручної роботи та оперативного здійснення внутрішніх розслідувань.


 9. Розмежування прав доступу до інформації
  Дає можливість налаштування прав доступу до перехопленої інформації.


 10. Контроль вмісту робочих станцій і загальнодоступних мережевих ресурсів
  Дозволяє відстежувати появу конфіденційної інформації в місцях, які не є призначеними для цього.


 11. Зріз за активними діями співробітника для оперативної роботи
  Відстеживши факт витоку інформації по одному каналу, є можливість переглянути всю активність користувача по всіх каналах.


 12. Створення архіву перехопленої інформації
  Дозволяє відновити послідовність подій у минулому.


 13. Прозорість цінової політики та вартості фінального впровадження


 14. Безкоштовна пробна версія
  Надається на 30 днів для проведення повномасштабного тестування програм в реальних умовах.